Placement Details
2016 >> Bacancy Technology
  1. NIRAV PRAVINBHAI PATEL (CE)
  2. RIDDHI PRAVINBHAI KHENI (CE)
  3. BHAUMIK MAYANKKUMAR MEHTA (CE)
  4. JENNY HARESH PUJARA (CE)
  5. KRINA DIPAKKUMAR SONI (CE)

Placement Details for Year:-

TPO Updates