Placement Details
2016 >> Monarch Innovation Pvt. Ltd.
  1. UTSAV VISHNUBHAI PATEL (MECH)
  2. VISHAL ROOPCHAND ADVANI (MECH)
  3. RAVIKUMAR ANILKUMAR SARVAIYA (MECH)
  4. BRIJESH BHARAT BHAI PRAJAPATI (MECH)

Placement Details for Year:-

TPO Updates