Placement Details
2018 >> OpenXcell Technolabs
  1. KRISHNA HITESHKUMAR SHAH (CE)
  2. DHARATI MAHESHKUMAR SUTHAR (CE)
  3. HASTI RAJESH THACKER (CE)
  4. ISHITA KALPESHKUMAR SHAH (IT)
  5. RAJ YOGESHBHAI PUROHIT (IT)
  6. PRIYA MAHENDRAKUMAR SUREJA (IT)

Placement Details for Year:-