Placement Details
2019 >> Iolite Softwares Pvt. Ltd.
  1. MAHIMA DHARMENDRA SHARMA (CE)
  2. DRASHTI KALPESHBHAI KOSHTI (IT)
  3. KIRANBAHEN SUBHASHBHAI PAWAR (IT)
  4. SURBHI RAJENDRA SHAH (IT)

Placement Details for Year:-

TPO Updates