Placement Details
2020 >> Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd
  1. DHARA JAYESHKUMAR PATEL (CE)
  2. EKTA MAHENDRABHAI PRAJAPATI (CE)
  3. JILL HARESH PUJARA (CE)
  4. FORAM NITINBHAI PUROHIT (CE)
  5. JILL PREMAL MODI (EC)
  6. UJEBKHAN AKABARKHAN PATHAN (EC)

Placement Details for Year:-

TPO Updates